UK Residential Lettings

Dyma ganlyniadau Chwilio am Eiddo - yr holl eiddo ar gael ar rent a restrir yma. Mae eiddo ar werth a masnachol ar restr arall. Rydym yn gofalu am tua 300 o unedau yn ardal Pen Llyn a phellach galwch eto i weld fwy o ddewis.

Eiddo

Canlyniadau 1 - 4 o 4
Lleyn Street, Pwllheli
Updated

£650/Per calendar month

Lleyn Street, Pwllheli - Pwllheli
Ystafelloedd Gwely: 4   Ystafelloedd Ymolchi: 1   Sir: Gwynedd   
This semi-detached residence is situated in a convenient position close the (...)
[Let Agreed]
Victoria Parade, Pwllheli
New

£500/Per calendar month

Victoria Parade, Pwllheli - Pwllheli
Ystafelloedd Gwely: 2   Ystafelloedd Ymolchi: 1   Sir: Gwynedd   
This is a second floor flat located on the seafront with spectacular sea (...)
[Ar Osod]
Bodegroes Terrace, Efailnewydd
New

£475/Per calendar month

Bodegroes Terrace, Efailnewydd - Efailnewydd
Ystafelloedd Gwely: 2   Ystafelloedd Ymolchi: 1   Sir: Gwynedd   
This inner terrace cottage is situated in this small rural village which is (...)
[Ar Osod]
Ala Road, Pwllheli
New

£430/Per calendar month

Ala Road, Pwllheli - Pwllheli
Ystafelloedd Gwely: 2   Ystafelloedd Ymolchi: 1   Sir: Gwynedd   
Charming flat situated in a convenient town center location. Excellent (...)
[Ar Osod]
Er y credir bod y manylion hyn yn sylweddol gywir ni ellir gwarantu eu cywirdeb. Nid ydynt yn rhan o unrhyw gontract. Fe'u bwriedir fel canllaw yn unig a rhaid i brynwyr fodloni eu hunain trwy archwiliad personol. Gallwch lawr lwytho, storio a defnyddio'r deunydd at eich defnydd personol a'ch ymchwil eich hun. Ni chewch ailgyhoeddi, ail-drosglwyddo, ailddosbarthu neu sicrhau bod y deunydd ar gael i unrhyw barti a pheidiwch â chyhoeddi ar unrhyw wefan arall.

Symudwch gyda Hyder-
- yn y wybodaeth eich bod wedi'ch diogelu fel gwerthwr, prynwr, Landlord neu Denant.   
Rydym yn aelodau o gyrff eiddo proffesiynol:

Affiliations

MovingBoxesWide