Lleyn Street, Pwllheli £650/Per calendar month

Ystafelloedd Gwely
4
Ystafelloedd Ymolchi
1
Ystafelloedd Byw
1
This semi-detached residence is situated in a convenient position close the High Street and shops.
The accommodation has been recently refurbished and is attractively decorated throughout with the benefit of double glazing and gas central heating.
Briefly comprising: Entrance hall. Living room. Modern fitted kitchen with space for appliances and pantry cupboard. Downstairs toilet.
Four bedrooms and modern fitted bathroom on the first floor.
The property will offer a large private parking area and garden.
Deposit £700
NO PETS
Prif Nodweddion
Cyfeirnod:
9/30/2021
Ty'r Lodge Lleyn Street
Pwllheli LL53 5SL
Sir: Gwynedd
Statws: Let Agreed
Ref #: 15559830
Diweddariad Diwethaf : Llun, 04 Hydref 2021 10:25
Ystafelloedd Gwely
4
Ystafelloedd Ymolchi
1
Ystafelloedd Byw
1
Style
House - Semi-Detached
Cyfeirnod:
9/30/2021
Ty'r Lodge Lleyn Street
Pwllheli LL53 5SL
Sir: Gwynedd
Statws: Let Agreed
Ref #: 15559830
Diweddariad Diwethaf : Llun, 04 Hydref 2021 10:25

Llenwch y ffurflen isod i ofyn am weld yr eiddo yma. Byddwn yn adolygu'ch cais ac yn ymateb ichi cyn gynted â phosibl. Ychwanegwch unrhyw nodiadau neu sylwadau ychwanegol am eich cais.

 
Cyfeirnod:
9/30/2021
Ty'r Lodge Lleyn Street
Pwllheli LL53 5SL
Sir: Gwynedd
Statws: Let Agreed
Ref #: 15559830
Diweddariad Diwethaf : Llun, 04 Hydref 2021 10:25

If you would like to send this property to a friend that you think may be interested, please complete the form below. To send this property to multiple friends, enter each email separated by a comma in the 'Friends Email' field.

 
Cyfeirnod:
9/30/2021
Ty'r Lodge Lleyn Street
Pwllheli LL53 5SL
Sir: Gwynedd
Statws: Let Agreed
Ref #: 15559830
Diweddariad Diwethaf : Llun, 04 Hydref 2021 10:25
Er y credir bod y manylion hyn yn sylweddol gywir ni ellir gwarantu eu cywirdeb. Nid ydynt yn rhan o unrhyw gontract. Fe'u bwriedir fel canllaw yn unig a rhaid i brynwyr fodloni eu hunain trwy archwiliad personol. Gallwch lawr lwytho, storio a defnyddio'r deunydd at eich defnydd personol a'ch ymchwil eich hun. Ni chewch ailgyhoeddi, ail-drosglwyddo, ailddosbarthu neu sicrhau bod y deunydd ar gael i unrhyw barti a pheidiwch â chyhoeddi ar unrhyw wefan arall.

Symudwch gyda Hyder-
- yn y wybodaeth eich bod wedi'ch diogelu fel gwerthwr, prynwr, Landlord neu Denant.   
Rydym yn aelodau o gyrff eiddo proffesiynol:

Affiliations

MovingBoxesWide