There is no translation available.

This is a selection of our Virtual Viewings

If you want your home featured here - contact us

There is no translation available.

Mae ein busnes yn parhau i weithredu er fod ein swyddfa wedi cau hyd hysbysiad pellach.

  • virusRydym yma, yn ystod yr amseroedd anodd hyn, i roi sylw i tenantiaid ac hefyd i’r rhai sydd efo anghenion arbennig.
  • Rydym hefyd yma i gynorthwyo pob cleient, a cwsmeriaid, gyda'u gofynion penodol, i brynwyr neu gwerthwyr ac angen cymorth gyda diweddariad.
  • Mae ein gwasanaeth rheoli eiddo yn parhau er trwy e-bost, gwasanaeth ar-lein a ffôn.
  • Mae ein gwasanaeth casglu rhent yn parhau, ond gofynnwn i bob tenant dalu trwy drosglwyddiad banc, fel y mae llawer o denantiaid yn ei wneud eisoes. Cysylltwch â ni a byddwn yn eich cynorthwyo gyda hyn.
  • Byddwn, wrth gwrs, yn parhau i brosesu'r taliad rhent i landlordiaid, mae'r mwyafrif o landlordiaid yn derbyn taliad BACS, os ydych chi'n un o'r ychydig sydd yn derbyn sieciau, rydym yn argymell yn gryf eich bod yn cysylltu â ni gyda'ch manylion banc fel nad oes unrhyw oedi i gael yr arian rhent i'ch cyfrif banc.

Rydym yn gallu cyflawni'r gwasanaeth lefel uchel uchod oherwydd mae gennym dîm ymroddedig a pharod o weithwyr proffesiynol.

Cysylltwch a ni a’r

01758 701100 neu post@huwtudor.co.uk

Byddwn yn gweithio i ddatrys yr holl faterion a godir mewn modd amserol gan ystyried y cyfyngiadau a osodir arnom.

Rydym yn benderfynol o chwarae ein rhan i leihau lledaeniad y firws hwn a byddwn yn parhau gyda'n gwasanaeth lefel uchel wrth leihau'r risg i chi a'n staff.

Rydym yn parhau i fonitro'r canllawiau a gyhoeddwyd gan ein cyrff proffesiynol RICS, ARLA a NAEA ynghyd â'r cyngor a'r rheoliadau a gyhoeddwyd gan y Llywodraeth.

Cymerwn y cyfle hwn i ddiolch i chi am eich cydweithrediad a gobeithiwn eich bod yn cadw'n ddiogel ac yn iach.

Stephen Tudor MRICS FNAEA MARLA
Cyfarwyddwr H Tudor A'i Fab Cyf.
24th March 2020

Mae ein swyddfa yn parhau i fod ar agor yn ystod y cyfnod anodd hwn, rydym yma i helpu ein holl gleientiaid. Dylem ofyn, cyn ymweld â'n swyddfa, eich bod yn ystyried a yw eich ymweliad yn gwbl angenrheidiol, a ellid rhoi sylw i'r mater dros y ffôn neu drwy e-bost?

Yr ydym yn benderfynol o chwarae ein rhan i leihau lledaeniad y firws. Byddwn yn parhau â'n gwasanaeth wrth leihau pob risg i chi a'n staff.

Os oes rhaid i chi fod yn bresennol yn y Swyddfa yn bersonol gofynnwn i chi chwarae eich rhan drwy lynu wrth y cyngor a roddwyd gan y Llywodraeth ar bellhau cymdeithasol, golchi dwylo, glendid.

Parhawn i fonitro'r canllawiau a gyhoeddwyd gan ein cyrff proffesiynol RICS, ARLA a NAEA ynghyd â'r cyngor a'r Rheoliadau a gyhoeddir gan y Llywodraeth.

Cymerwn y cyfle hwn i ddiolch i chi am eich cydweithrediad a gobeithio eich bod yn cadw'n ddiogel ac yn iach

Stephen Tudor MRICS FNAEA MARLA
H Tudor A'i Fab Cyf  

There is no translation available.

The following Guide has been issued by the Royal Institute of Chartered Surveyors (RISC)

The COVID- 19 virus is having an impact on RICS professionals and regulated firms whose work involves direct contact with clients, customers and tenants, whether in an office or through visits to a property. This is causing significant uncertainty for many, especially as government guidance evolves daily.

In addition to adhering to national government advice and guidance, RICS recommends that firms and professionals who are involved in work where there is direct contact with clients, customers or tenants, such as through inspections, repairs, appraisals, and viewings have a clear strategy in place for visits or on-site work to ensure the health and safety of all those involved.

This strategy should consider:

  • Whether the instruction or request from the client, customer or tenant is absolutely necessary. For inspections, viewings, and appraisals, discuss with your client whether postponing the appointment would be possible, or whether safeguards could be put in place to comply with government guidance.
  • For some repairs a delay may have an impact on a vulnerable tenant or could result in disrepair, in these circumstances, if a decision is made to carry out a repair, it is essential to adhere to national government advice with regards to interacting with other people.
  • Where viewings are continuing, 360 degree on-line viewings may be offered as an alternative to visiting a property, especially where the property includes occupants who have been identified as being particularly vulnerable or at risk. Visits must not be carried out to properties where the occupants are in self-isolation.

In addition to the above, you should set out in writing your approach to communicating with clients, customers, and tenants, explaining the health and safety measures that you are taking during this time and how they can continue to contact you. You should also keep written records of all conversations relating to any changes to services.

The office continues to be open but we ask all who visit to play their part by adhering to the advice given on hand washing, cleanliness and respecting social distancing.

There is no translation available.

Tudor Estate Agents and Property Managers intends to remain operational, within the guidelines and best practise as advised by the Health Authorities.

virusIn line with the latest initiatives to minimize the spread of Covid 19 we are determined to play our part to minimize the spread of this virus.

We will be following the guidance and the instruction of Welsh Government and all appropriate Health Authorities.

In light of the spread of the Covid-19 virus Tudor Estate Agents would like to reassure our customers as to the steps we have taken to provide a safe environment.

There is no translation available.

Gegin Fawr, Aberdaron

 

 

Symudwch gyda Hyder-
- yn y wybodaeth eich bod wedi'ch diogelu fel gwerthwr, prynwr, Landlord neu Denant.   
Rydym yn aelodau o gyrff eiddo proffesiynol:

Affiliations

MovingBoxesWide