affiliation

Treth Stamp (SDLT) 

Os ydych yn prynu eiddo am fwy na £125,000 fydd rhaid talu treth stamp arno.

Mae’r swm dyladwy yn dibynnu a’r bris gwerthu llawn yr eiddo.

Ni fydd angen talu treth stamp ar eiddo sydd yn £125,000 neu llai, ond bydd 3% i’w dalu os ydy’r eiddo yn ail gartref neu yn budsoddiad.

Cyfeiriwch at y tablau isod i weld faint fyddai angen talu gan ei fod yn dibynnu ar pris a math o eiddo. 

Fyddwch angen talu cyfradd o’r dreth ar ran pris yr eiddo o fewn pob band treth, tebyg i trefn treth incwm (ar wahân i’r 3% ychwangeol sydd yn gymwys i bris cyfan yr eiddo os nad yw yr eiddo yn brif breswyl).

Eiddo Preswyl - Cyfraddau Treth Stamp

Pris prynu yr eiddo – Cyfradd treth stamp (ychwanegwch y swm y canran o gyfanswm y pris prynu ym mhob band)

 

Amrediad Prisiau Treth(Prynu Cartref) Adiwch (os yn ail cartref neu prynu i osod) Cyfanswm
£0 - £125,000 0% 3% 3%
£125,001 - £250,000 2% 3% 5%
£250,001 - £925,000 5% 3% 8%
£925,001 - £1.5 miliwn 10% 13% 13%
Dros £1.5 miliwn 12% 15% 15%

Enghraifft:

Ar eiddo £150,000 ni fyddai yna dreth i’w dalu ar y £125,000 cyntaf, dim ond 2% ar weddill y pris sef £25,000. Byddai hyn yn gwenud cyfanswm o £500. Os yw’r prynwr yn prynu ail eiddo, bydd angen ychwanegu 3% ychwanegol i’r cyfanswm. (£500 + £4,500 = £5,000.)

Ar eiddo £185,000 ni fyddai yna dreth i’w dalu ar y £125,000 cyntaf, dim ond 2% ar weddill y pris sef £60,000. Mae hyn yn cyrraedd y swm o £1,200. Os yw’r prynwr yn prynu ail eiddo bydd angen ychwanegu 3% ychwanegol i’r cyfanswm. (£1,200 + £5,550 = £6,750)

Ar eiddo £300,000 ni fyddai angen talu treth ar y £125,000 cyntaf, dim ond 2% ar weddill y pris sef £125,000 (£2,500) ac 5% ar weddill y pris sef £50,000 (£2,500). Mae hyn yn gyfanswm o £5,000. Os yw’r prynwr yn prynu ail eiddo bydd 3% yn cael ei ychwanegu i’r cyfanswm. (£5,000 + £9,000 = £14,000).

 

Mae’r wybodaeth uchod yn cael i’w ddarparu fel canllaw ac ni ddylai ddibynnu arno. Os ydydch yn brynwr neu werthwr, cymherwch gyngor cyn ymrwymio i werthu neu brynu eiddo.


Sylwer fod y rhyddhad Ardaloedd Difreintedig ar gyfer eiddo rhwng £125,000 a £150,000 wedi cael ei ddileu.

 

Eiddo Di-Breswyl

Gwerth Trosglwyddo – Cyfradd Treth Stamp (Canran o’r cyfanswm pris prynu eiddo).

 

Nid yw’r newidiadau o Ragfyr 2014 yn effeithio ar eiddo masnachol sydd yn parhau fel a ganlyn:

Fynu i £150,000 – Rhent blynyddol yn llai na £1,000 = Dim
Fynu i £150,000 – Rhent blynyddol yn £1,000 ne fwy = 1%
Dros £150,000 i £250,000 = 1%
Dros £250,000 i £500,000 = 3%
Dros £500,000 = 4%


Mae’r wybodaeth uchod yn cael i’w ddarparu fel canllaw ac ni ddylai ddibynnu arno. Os ydydch yn brynwr neu werthwr, cymherwch gyngor cyn ymrwymio i werthu neu brynu eiddo.

The above information is to provided as a guide and should not be relied upon by buyers or sellars - please take advice before making any commitment to buy or sell.


 

New3dFloorPlan

Mae pob gyfarwyddiadau newydd yn cael cynllun llawr 3D am ddim

Disclaimer: These Floor Plans are for illustrative purposes only. Measurements and areas shown are approximate. These plans will not show the correct wall thicknesses, especially in older properties. We will aim to provide plans that are accurate and correctly represent the rooms within the property. We do not, however, provide any guarantees, warranty or representation as to the total accuracy and completeness of the floor plan. Anyone relying on the information provided in the property details (and floor plans) should conduct a careful, independent investigation of the property to determine the suitability of the property for their requirements.

There is no translation available.

 

Tai ar werth

Mae gennym ddewis mawr o eiddo ar werth - o fflatiau, bythynnod a thai, byngalos a chabanau gwyliau.

Dilynwch y ddolen isod - gosodwch eich dewisiadau chwilio a dyna ni - fydd rhestr o eiddo yn cael eu harddangos - gallwch hefyd gysylltu â ni ar 01758 701 100 i drafod eich gofynion - neu galwch heibio i'n gweld.

 

Dilynwch y ddolen - wedyn fireinio eich chwiliad ar gyfer gwerthiannau Preswyl.

Eiddo Ar Werth

We have a great selection of residential properties for sale - from flats and appartments, cottages and houses, bungalows and chalets.

We also sell agricultural land and commercial properties.

Follow the link below - choose from Residential or Commercial then follow the link to set your search options and a list of properties will be displayed - you can also contact us on 01758 701 100 to discuss your requirements - or just call in to see us.

 

Follow the link and refine your search

There is no translation available.

To view properties please contact us