affiliation

Stryd Fawr, Nefyn, Pwllheli £115,000


Current Price: £115,000
New Price:
Rate data provided daily by European Central Bank
Beds
3
Baths
1
Reception
1
Mae’r ty teras hwn wedi ei leoli yng nghanol Nefyn, tref fechan ar gyrion arfodir Gogleddol Penrhyn Llyn. Mae’r eiddo o fewn pellter cerdded i’r amwynderau.
Tua 2 filltir i ffwrdd cewch o hyd i gwrs golff enwog Morfa Nefyn, ac mae tref farchnad Pwllheli, gyda amwynderau rhagorol gan gynnwys canolfan hamdden a chwrs golf, sydd oddeutu 7 filltir i ffwrdd.
Mae gan yr eiddo yn cynnwys gwres canolog nwy LPG ac yr ystafelloedd canlynol:
Cyntedd, Lolfa, Gegin, Ystafell Amlbwrpas, Dwy ystafell wely ac ystafell folchi ar y llawr cyntaf. Ystafell atig ar yr ail lawr. Gardd Fechan yn y cefn.

LLAWR ISAF

Mynedfa

Cwpwrdd Mesuryddion

Cyntedd

Grisiau yn dilyn i'r llawr cyntaf

Llwybr Gefn

Mynediad wrth droed i'r stryd

Ystafell Fyw

Dau reiddiadur

3.30m x 6.07m (10'10 x 19'11)

Gegin

Cegin modern wedi'i ffitio. Popty trydan. Hobiau nwy gyda ffan echdynnu wrth ben. Sinc sengl dur di-staen gyda tap cymysgydd. Plymio ar gyfer peiriant golchi. Reiddiadur.

4.50m x 3.38m (14'9 x 11'1)

Ystafell Amlbwrpas

Drws yn agor i gefn y ty.

2.62m x 3.02 m (8'7" x 9'10" m)

LLAWR CYNTAF

Ystafell Wely Cyntaf

Reiddiadur. Cwpwrdd wedi'i osod.

2.95m x 3.94m (9'8 x 12'11)

Ail Ystafell Wely

Reiddiadur

2.79m x 3.02m (9'2 x 9'11)

Ystafell Folchi

Ystafell wyn fodern gyda basn ymolchi pedestl. Toiled isel. Bath panelog gyda cawod trydanol uwch ben. Waliau wedi eu teilsio mewn mannau. Ffan echdynnu. Ffenestr gwydr ddwbl UPVC.

3.58m x 2.03m (11'9 x 6'8)

AIL LAWR

Loft Room

Mesuriadau fwyaf at y Fargod. Dau reiddiadur. Ffenestr Velux. Trawstiau agored.

5.79m x 3.76m (19'0 x 12'4)

TU ALLAN

Gardd fechan yn y cefn.

GWASANAETHAU

Rydym yn deall bod y prif gyflenwad dwr, trydan a draenio yn cael eu cysylltu â'r eiddo. LPG nwy, dim nwy prif gyflenwad yn Llannor. Dylai darpar brynwyr wneud eu hymholiadau eu hunain ynghylch addasrwydd a digonolrwydd y gwasanaethau hyn.

DALIADAETH

Rydym yn deall bod yr eiddo yn rhydd-ddaliad gyda meddiant gwag ar ôl cwblhau.

CYNLLUN LLAWR

Ymwadiad: Mae'r Cynlluniau Llawr hyn at ddibenion enghreifftiol yn unig. Mae'r mesuriadau a'r ardaloedd a ddangosir yn fras. Ni fydd y cynlluniau hyn yn dangos trwch waliau cywir, yn enwedig mewn eiddo hyn. Fodd bynnag, byddwn yn anelu at ddarparu cynlluniau sy'n cynrychioli'r ystafelloed yn yr eiddo yn gywir. Dylai unrhyw un sy'n dibynnu ar unrhyw un o'r wybodaeth a ddarperir gynnal ymchwiliad annibynnol, gofalus o'r eiddo eu hunain i bennu addasrwydd yr eiddo ar gyfer gofynion gofodol. Hawlfraint H Tudor A'i Fab Cyf.

SYLWER: Nid yw cynllun y grisiau fel y dangosir ar y cynllun.


General Amenities
Graianfryn Stryd fawr
Nefyn LL53 6HD
County: Gwynedd
Sale Type: Ar Werth
Ref #: 13384764
Beds
3
Baths
1
Reception
1
Style
House - Terraced
Graianfryn Stryd fawr
Nefyn LL53 6HD
County: Gwynedd
Sale Type: Ar Werth
Ref #: 13384764

Please complete the form below to request a showing for this property. We will review your request and respond to you as soon as possible. Please add any additional notes or comments that we will need to know about your request.

 
Graianfryn Stryd fawr
Nefyn LL53 6HD
County: Gwynedd
Sale Type: Ar Werth
Ref #: 13384764

If you would like to send this property to a friend that you think may be interested, please complete the form below. To send this property to multiple friends, enter each email separated by a comma in the 'Friends Email' field.

 
Graianfryn Stryd fawr
Nefyn LL53 6HD
County: Gwynedd
Sale Type: Ar Werth
Ref #: 13384764
School Name Grade Level Distance from Listing Enrollment
No results were found.
Schools provided by:
School Name Grade Level Distance from Listing Last Inspected
Ysgol Glan Y Mor Secondary schools 0 km
Ysgol Botwnnog Secondary schools 0 km
Ysgol Foel Gron Primary schools 0 km
Ysgol Pont Y Gof Primary schools 0 km
Ysgol Cymerau Primary schools 0 km
Schools information provided by: www.findmyschool.co.uk
Name Location Type Distance
Although these particulars are thought to be materially correct their accuracy cannot be guaranteed and they do not form part of any contract. They are intended as a guide only and purchasers must satisfy themselves by personal inspection. You may download, store and use the material for your own personal use and research. You may not republish, retransmit, redistribute or otherwise make the material available to any party or make the same available on any website.. Website - disclaimer here also....