Rhowch yr ystod prisiau isod i gulhau'ch chwiliad ee 250000. Mae'r opsiwn chwilio hwn wedi'i hidlo ymlaen llaw i ddangos eiddo ar werth yn unig - ar gyfer rhenti cyfeiriwch at yr Adran Gosod / Rheoli.

Eiddo

Canlyniadau 21 - 30 o 30
Lower Cardiff Road, Pwllheli
Lower Cardiff Road, Pwllheli
Pwllheli

£325,000/Realistic offers considered

Ystafelloedd Gwely: 3   Ystafelloedd Ymolchi: 1   Sir: Gwynedd   
Listed by Stephen Tudor, on Mercher, 27 Chwefror 2019 [Ar Werth] Diweddariad Diwethaf Mercher, 27 Chwefror 2019
Y Fron, Nefyn, Pwllheli
Database Updated
Y Fron, Nefyn, Pwllheli
Nefyn

£320,000

Ystafelloedd Gwely: 2   Ystafelloedd Ymolchi: 1   Sir: Gwynedd   
Listed by Stephen Tudor, on Mawrth, 29 Mawrth 2022 [Ar Werth] Diweddariad Diwethaf Sadwrn, 18 Mehefin 2022
Stryd Fawr, Nefyn, Pwllheli
New
Stryd Fawr, Nefyn, Pwllheli
Nefyn

£299,000

Sir: Gwynedd   
Listed by Stephen Tudor, on Sadwrn, 11 Mehefin 2022 [Ar Werth] Diweddariad Diwethaf Mawrth, 14 Mehefin 2022
Stryd Y Llan, Nefyn
Stryd Y Llan, Nefyn
Nefyn

£299,000

Ystafelloedd Gwely: 3   Ystafelloedd Ymolchi: 1   Sir: Gwynedd   
Listed by Stephen Tudor, on Iau, 14 Ebrill 2022 [Ar Werth] Diweddariad Diwethaf Gwener, 06 Mai 2022
Lon Ty'r Gof, Y Ffor
Lon Ty'r Gof, Y Ffor
Y Ffor

£295,000

Ystafelloedd Gwely: 3   Ystafelloedd Ymolchi: 1   Sir: Gwynedd   
Listed by Stephen Tudor, on Llun, 06 Rhagfyr 2021 [Ar Werth] Diweddariad Diwethaf Mercher, 11 Mai 2022
Bro Gwylwyr, Nefyn, Pwllheli
New
Bro Gwylwyr, Nefyn, Pwllheli
Nefyn

£289,000

Ystafelloedd Gwely: 3   Ystafelloedd Ymolchi: 1   Sir: Gwynedd   
Listed by Stephen Tudor, on Gwener, 17 Mehefin 2022 [Ar Werth] Diweddariad Diwethaf Gwener, 17 Mehefin 2022
Lon Ceredigion, Pwllheli
Database Updated
Gwerthwyd ar Gytundeb
Lon Ceredigion, Pwllheli
Pwllheli

£275,000

Ystafelloedd Gwely: 2   Ystafelloedd Ymolchi: 1   Sir: Gwynedd   
Listed by Stephen Tudor, on Gwener, 20 Mai 2022 [Gwerthwyd ar Gytundeb] Diweddariad Diwethaf Gwener, 10 Mehefin 2022
Morfa Nefyn, Pwllheli
New
Morfa Nefyn, Pwllheli
Morfa Nefyn

£270,000/Offers over

Ystafelloedd Gwely: 3   Ystafelloedd Ymolchi: 1   Sir: Gwynedd   
Listed by Stephen Tudor, on Llun, 13 Mehefin 2022 [Ar Werth] Diweddariad Diwethaf Iau, 16 Mehefin 2022
Penrhos, Pwllheli
Gwerthwyd ar Gytundeb
Penrhos, Pwllheli
Penrhos

£259,000

Ystafelloedd Gwely: 2   Ystafelloedd Ymolchi: 1   Sir: Gwynedd   
Listed by Stephen Tudor, on Iau, 11 Tachwedd 2021 [Gwerthwyd ar Gytundeb] Diweddariad Diwethaf Mercher, 01 Mehefin 2022
Manor Avenue, Pwllheli
Gwerthwyd ar Gytundeb
Manor Avenue, Pwllheli
Pwllheli

£255,000

Ystafelloedd Gwely: 3   Ystafelloedd Ymolchi: 1   Sir: Gwynedd   
Listed by Stephen Tudor, on Gwener, 25 Mawrth 2022 [Gwerthwyd ar Gytundeb] Diweddariad Diwethaf Gwener, 13 Mai 2022
Er y credir bod y manylion hyn yn sylweddol gywir ni ellir gwarantu eu cywirdeb. Nid ydynt yn rhan o unrhyw gontract. Fe'u bwriedir fel canllaw yn unig a rhaid i brynwyr fodloni eu hunain trwy archwiliad personol. Gallwch lawr lwytho, storio a defnyddio'r deunydd at eich defnydd personol a'ch ymchwil eich hun. Ni chewch ailgyhoeddi, ail-drosglwyddo, ailddosbarthu neu sicrhau bod y deunydd ar gael i unrhyw barti a pheidiwch â chyhoeddi ar unrhyw wefan arall.

Symudwch gyda Hyder-
- yn y wybodaeth eich bod wedi'ch diogelu fel gwerthwr, prynwr, Landlord neu Denant.   
Rydym yn aelodau o gyrff eiddo proffesiynol:

Affiliations

MovingBoxesWide