Penrhydlyniog, Pwllheli £135,000

Ystafelloedd Gwely
3
Ystafelloedd Ymolchi
1
Ystafelloedd Byw
2
This inner residence in a terrace of three is situated in a convenient position within easy walking distance of Y Maes, the site of the weekly Wednesday market and is also convenient for the town, shops and other amenities.
Pwllheli is a thriving market town and seaside resort situated on the south side of the Llyn Peninsula.
The property has comfortable and spacious accommodation and briefly comprises of the following: - Hall. Lounge. Dining room. Kitchen. Three bedrooms and bathroom. Front and rear garden. The property is available immediately.

GROUND FLOOR

Hall

Night storage heater. Stairs to first floor.

Lounge

3.48m x 3.43m (11'5 x 11'3)

Dining Room

Fireplace. Door to:

3.10m x 3.84m (10'2 x 12'7)

Kitchen

Kitchen units incorporating single drainer stainless steel sink unit.

2.08m x 2.90m (6'10 x 9'6)

FIRST FLOOR

Landing

Shower Room

Washbasin. Low level w.c. Shower cubicle.

Rear Bedroom

3.23m x 3.81m (10'7 x 12'6)

Front Bedroom

2.95m x 3.51m (9'8 x 11'6)

Front Bedroom

2.11m x 2.41m (6'11 x 7'11)

OUTSIDE

Front garden. Rear garden with garden shed. Foot access to the street.

SERVICES

We understand that mains water, electricity and drainage are connected to the property. Prospective purchasers should make their own enquiries as to the suitability and adequacy of these services.

TENURE

We understand that the property is freehold with vacant possession available on completion.


Prif Nodweddion
Cyfeirnod:
1/01/2019
Dwyryd Penrhydlyniog
Pwllheli LL53 5NL
Sir: Gwynedd
Statws: Gwerthwyd ar Gytundeb
Ref #: 14571776
Ystafelloedd Gwely
3
Ystafelloedd Ymolchi
1
Ystafelloedd Byw
2
Style
House - Mid Terrace
Cyfeirnod:
1/01/2019
Dwyryd Penrhydlyniog
Pwllheli LL53 5NL
Sir: Gwynedd
Statws: Gwerthwyd ar Gytundeb
Ref #: 14571776

Llenwch y ffurflen isod i ofyn am weld yr eiddo yma. Byddwn yn adolygu'ch cais ac yn ymateb ichi cyn gynted â phosibl. Ychwanegwch unrhyw nodiadau neu sylwadau ychwanegol am eich cais.

 
Cyfeirnod:
1/01/2019
Dwyryd Penrhydlyniog
Pwllheli LL53 5NL
Sir: Gwynedd
Statws: Gwerthwyd ar Gytundeb
Ref #: 14571776

If you would like to send this property to a friend that you think may be interested, please complete the form below. To send this property to multiple friends, enter each email separated by a comma in the 'Friends Email' field.

 
Cyfeirnod:
1/01/2019
Dwyryd Penrhydlyniog
Pwllheli LL53 5NL
Sir: Gwynedd
Statws: Gwerthwyd ar Gytundeb
Ref #: 14571776
Er y credir bod y manylion hyn yn sylweddol gywir ni ellir gwarantu eu cywirdeb. Nid ydynt yn rhan o unrhyw gontract. Fe'u bwriedir fel canllaw yn unig a rhaid i brynwyr fodloni eu hunain trwy archwiliad personol. Gallwch lawr lwytho, storio a defnyddio'r deunydd at eich defnydd personol a'ch ymchwil eich hun. Ni chewch ailgyhoeddi, ail-drosglwyddo, ailddosbarthu neu sicrhau bod y deunydd ar gael i unrhyw barti a pheidiwch â chyhoeddi ar unrhyw wefan arall.

Symudwch gyda Hyder-
- yn y wybodaeth eich bod wedi'ch diogelu fel gwerthwr, prynwr, Landlord neu Denant.   
Rydym yn aelodau o gyrff eiddo proffesiynol:

Affiliations

MovingBoxesWide