Lon Llan, Edern, Pwllheli £500/pcm

Ystafelloedd Gwely
2
Ystafelloedd Ymolchi
1
Ystafelloedd Byw
1
Argraig Cottage is situated in Edern, a small rural village on the north coast of the glorious Llyn Peninsula. Edern is only 1 mile from Morfa Nefyn, the popular seaside village.
The comfortable and compact accommodation (perfect for single/two people) has been refurbished and is attractively decorated throughout with the benefit of double glazing and newly fitted electric storage heaters providing a good efficiency rating
and briefly comprises of: Open plan lounge/kitchen with a brand new modern kitchen.
Two bedrooms on the first floor with new modern bathroom.
The property has the benefit of two car parking spaces to the right hand side of the rear concreted yard.
Deposit £550.
NO PETS
Prif Nodweddion
Cyfeirnod:
12/23/2020
Argraig Cottage Lon Llan
Edern LL53 6JA
Sir: Gwynedd
Statws: Ar Osod
Ref #: 15527628
Diweddariad Diwethaf : Llun, 04 Ionawr 2021 09:51
Ystafelloedd Gwely
2
Ystafelloedd Ymolchi
1
Ystafelloedd Byw
1
Style
House - End Terrace
Cyfeirnod:
12/23/2020
Argraig Cottage Lon Llan
Edern LL53 6JA
Sir: Gwynedd
Statws: Ar Osod
Ref #: 15527628
Diweddariad Diwethaf : Llun, 04 Ionawr 2021 09:51

Llenwch y ffurflen isod i ofyn am weld yr eiddo yma. Byddwn yn adolygu'ch cais ac yn ymateb ichi cyn gynted â phosibl. Ychwanegwch unrhyw nodiadau neu sylwadau ychwanegol am eich cais.

 
Cyfeirnod:
12/23/2020
Argraig Cottage Lon Llan
Edern LL53 6JA
Sir: Gwynedd
Statws: Ar Osod
Ref #: 15527628
Diweddariad Diwethaf : Llun, 04 Ionawr 2021 09:51

If you would like to send this property to a friend that you think may be interested, please complete the form below. To send this property to multiple friends, enter each email separated by a comma in the 'Friends Email' field.

 
Cyfeirnod:
12/23/2020
Argraig Cottage Lon Llan
Edern LL53 6JA
Sir: Gwynedd
Statws: Ar Osod
Ref #: 15527628
Diweddariad Diwethaf : Llun, 04 Ionawr 2021 09:51
Er y credir bod y manylion hyn yn sylweddol gywir ni ellir gwarantu eu cywirdeb. Nid ydynt yn rhan o unrhyw gontract. Fe'u bwriedir fel canllaw yn unig a rhaid i brynwyr fodloni eu hunain trwy archwiliad personol. Gallwch lawr lwytho, storio a defnyddio'r deunydd at eich defnydd personol a'ch ymchwil eich hun. Ni chewch ailgyhoeddi, ail-drosglwyddo, ailddosbarthu neu sicrhau bod y deunydd ar gael i unrhyw barti a pheidiwch â chyhoeddi ar unrhyw wefan arall.

Symudwch gyda Hyder-
- yn y wybodaeth eich bod wedi'ch diogelu fel gwerthwr, prynwr, Landlord neu Denant.   
Rydym yn aelodau o gyrff eiddo proffesiynol:

Affiliations

MovingBoxesWide