Abererch, Pwllheli £249,950

Ystafelloedd Gwely
5
Ystafelloedd Ymolchi
1
Ystafelloedd Byw
4
Tudor Estate Agents & Chartered Surveyors are delighted to offer for sale this detached residence which is ripe for refurbishment which is in a convenient position close to the primary school in this small village. Abererch is only a short drive from Pwllheli, the market and seaside town for the glorious Llyn Peninsula.
The spacious accommodation presently comprises of the following:
Ground floor:- Porch. Hallway. Lounge. Conservatory. Dining room. Kitchen. A side extension further comprising of: - Sitting room. Rear porch. Inner hallway. Bedroom. Utility. Toilet. First floor: - Four bedrooms and bathroom.
The property benefits from double glazing and we are informed the property has recently been rewired.
There is a drive-in with parking to the front with a large rear lawn and patio garden to the rear.

GROUND FLOOR

Porch

Door to:

2.46m x 0.97m (8'1 x 3'2)

Hallway

Night storage heater. Stairs to first floor. Under stairs cupboard.

Lounge

Victorian style surround fireplace. Cupboards in alcove. Two wall lights. Night storage heater. UPVC double glazed window. Patio doors to:

3.78m x 4.83m (12'5 x 15'10)

Conservatory

Tiled floor. UPVC double glazed windows. Sliding patio door to paved patio.

2.44m x 2.72m (8'0 x 8'11)

Dining Room

Night storage heater. Windows to front and rear. Electricity meters.

2.62m x 4.95m (8'7 x 16'3)

Kitchen

Kitchen units. Oven and grill. Ceramic hobs. Single drainer stainless steel sink unit with mixer tap. Range of cupboards. Door to:

3.28m x 5.87m (10'9 x 19'3)

Sitting Room

Outside door to rear patio. Night storage heater. Door to:

3.66m x 6.17m (12'0 x 20'3)

Rear Porch

0.94m x 3.33m (3'1 x 10'11)

Inner Hallway

Bedroom

3.18m x 1.85m (10'5 x 6'1)

Utility

Twin bowl sink unit with mixer tap. Airing cupboard with cylinder.

3.20m x 3.12m (10'6 x 10'3)

Toilet

Low level w.c. Washbasin. Plumbing for washing machine.

1.68m x 1.63m (5'6 x 5'4)

FIRST FLOOR

Landing

Night storage heater.

Bedroom 1

Wardrobes. UPVC double glazed window.

3.84m x 2.67m (12'7 x 8'9)

Bedroom 2 (Front)

3.96m x 2.18m (13'0 x 7'2)

Bedroom 3

2.72m x 4.09m (8'11 x 13'5)

Rear Landing

Bathroom

Maximum measurements L shaped room. Modern white suite with pedestal washbasin. Panelled bath. Low level w.c. Lined walls. Night storage heater.

2.34m x 2.67m (7'8 x 8'9)

Bedroom 4

3.33m x 3.10m (10'11 x 10'2)

SERVICES

We understand that mains water, electricity and drainage are connected to the property. Prospective purchasers should make their own enquiries as to the suitability and adequacy of these services.

TENURE

We understand that the property is freehold with vacant possession available on completion.


Prif Nodweddion
Cyfeirnod:
1/01/2019
Gwindy
Abererch LL53 6YS
Sir: Gwynedd
Statws: Ar Werth
Ref #: 15087459
Diweddariad Diwethaf : Mercher, 08 Medi 2021 10:10
Ystafelloedd Gwely
5
Ystafelloedd Ymolchi
1
Ystafelloedd Byw
4
Style
House - Detached
Cyfeirnod:
1/01/2019
Gwindy
Abererch LL53 6YS
Sir: Gwynedd
Statws: Ar Werth
Ref #: 15087459
Diweddariad Diwethaf : Mercher, 08 Medi 2021 10:10

Llenwch y ffurflen isod i ofyn am weld yr eiddo yma. Byddwn yn adolygu'ch cais ac yn ymateb ichi cyn gynted â phosibl. Ychwanegwch unrhyw nodiadau neu sylwadau ychwanegol am eich cais.

 
Cyfeirnod:
1/01/2019
Gwindy
Abererch LL53 6YS
Sir: Gwynedd
Statws: Ar Werth
Ref #: 15087459
Diweddariad Diwethaf : Mercher, 08 Medi 2021 10:10

If you would like to send this property to a friend that you think may be interested, please complete the form below. To send this property to multiple friends, enter each email separated by a comma in the 'Friends Email' field.

 
Cyfeirnod:
1/01/2019
Gwindy
Abererch LL53 6YS
Sir: Gwynedd
Statws: Ar Werth
Ref #: 15087459
Diweddariad Diwethaf : Mercher, 08 Medi 2021 10:10
Er y credir bod y manylion hyn yn sylweddol gywir ni ellir gwarantu eu cywirdeb. Nid ydynt yn rhan o unrhyw gontract. Fe'u bwriedir fel canllaw yn unig a rhaid i brynwyr fodloni eu hunain trwy archwiliad personol. Gallwch lawr lwytho, storio a defnyddio'r deunydd at eich defnydd personol a'ch ymchwil eich hun. Ni chewch ailgyhoeddi, ail-drosglwyddo, ailddosbarthu neu sicrhau bod y deunydd ar gael i unrhyw barti a pheidiwch â chyhoeddi ar unrhyw wefan arall.

Symudwch gyda Hyder-
- yn y wybodaeth eich bod wedi'ch diogelu fel gwerthwr, prynwr, Landlord neu Denant.   
Rydym yn aelodau o gyrff eiddo proffesiynol:

Affiliations

MovingBoxesWide