Victoria Parade, Pwllheli £15,000

Lockup Garage at the rear of Min Y Mor on the seafront in Pwllheli and convenient for the houses on Min Y Mor.
Pwllheli is a thriving market town and seaside resort on the south side of the glorious Lleyn Peninsula. Min Y Mor on the seafront in Pwllheli overlooks the beach and Cardigan Bay and is convenient for the marina, golf course, town and schools.
The freehold garage is offered for sale by private treaty.

GARAGE

2.36m x 5.00m (7'9 x 16'5)

SERVICES

There are no services to the garage.

TENURE

We understand that this garage is freehold with vacant possession available on completion.


Prif Nodweddion
Cyfeirnod:
1/01/2019
Garage at Min Y Mor Victoria Parade
Pwllheli LL53 5AN
Sir: Gwynedd
Statws: Ar Werth
Ref #: 15721638
Style
Garage - Lockup
Cyfeirnod:
1/01/2019
Garage at Min Y Mor Victoria Parade
Pwllheli LL53 5AN
Sir: Gwynedd
Statws: Ar Werth
Ref #: 15721638

Llenwch y ffurflen isod i ofyn am weld yr eiddo yma. Byddwn yn adolygu'ch cais ac yn ymateb ichi cyn gynted â phosibl. Ychwanegwch unrhyw nodiadau neu sylwadau ychwanegol am eich cais.

 
Cyfeirnod:
1/01/2019
Garage at Min Y Mor Victoria Parade
Pwllheli LL53 5AN
Sir: Gwynedd
Statws: Ar Werth
Ref #: 15721638

If you would like to send this property to a friend that you think may be interested, please complete the form below. To send this property to multiple friends, enter each email separated by a comma in the 'Friends Email' field.

 
Cyfeirnod:
1/01/2019
Garage at Min Y Mor Victoria Parade
Pwllheli LL53 5AN
Sir: Gwynedd
Statws: Ar Werth
Ref #: 15721638
Er y credir bod y manylion hyn yn sylweddol gywir ni ellir gwarantu eu cywirdeb. Nid ydynt yn rhan o unrhyw gontract. Fe'u bwriedir fel canllaw yn unig a rhaid i brynwyr fodloni eu hunain trwy archwiliad personol. Gallwch lawr lwytho, storio a defnyddio'r deunydd at eich defnydd personol a'ch ymchwil eich hun. Ni chewch ailgyhoeddi, ail-drosglwyddo, ailddosbarthu neu sicrhau bod y deunydd ar gael i unrhyw barti a pheidiwch â chyhoeddi ar unrhyw wefan arall.

Symudwch gyda Hyder-
- yn y wybodaeth eich bod wedi'ch diogelu fel gwerthwr, prynwr, Landlord neu Denant.   
Rydym yn aelodau o gyrff eiddo proffesiynol:

Affiliations

MovingBoxesWide